boek
 x 
icon_twicon_fbicon_yt
15.jpg

Doelstelling

  • Het controleren van De Monumenta Musica Neerlandica (deel IX) lezing van de stukken uit het eerste koorboek met de originele bron (Leiden GA 1438) op het gebied van varianten en beteksting.

  • Het transcriberen en beschikbaar maken van stukken uit de overige Leidse Koorboeken die gebruikt worden voorzover deze nog niet in een bestaande editie (bijvoorbeeld opera omnia) voorhanden zijn. In geval er wel een editie voorhanden is, deze kritisch onderzoeken zoals onder a] beschreven.

 

Onderzoeksvragen

  • Verschilt de editie van Bernet Kempers/Maas in Monumenta Musica Neerlandica op onderdelen van de bron? Zo ja, zijn er redenen om de in die editie gemaakte keuzes aan te houden of is het mogelijk de oorspronkelijke, Leidse, bron aan te houden?

  • Is de gekozen beteksting van Monumenta Musica Neerlandica in overeenstemming met de bron? In hoeverre zijn er in de Monumenta Musica laat-zestiende-eeuwse betekstingsregels toegepast? Hoe valide is het dat te doen en zijn er karakteristieke Leidse varianten die zouden moeten prevaleren?

  • Naar aanleiding van de tweede onderzoeksvraag wordt nader vergelijkend onderzoek gedaan naar de beteksting in concordante bronnen of drukken om het eigene of algemene van de Leidse bron te definiëren.

  • In hoeverre zegt de besleuteling van de stukken iets over de bezetting en/of uitvoering (chiavetti-praktijk) van het stuk.

 

Wijze van onderzoek

Het onderzoek wordt gedaan en de transcripties worden gemaakt door Peter de Groot. Zowel de originelen in het Regionaal Archief, als de collectie microfilms van alle Leidse Koorboeken die in het bezit is van de Universiteit van Utrecht staan hem daarbij ter beschikking. De uitkomsten van zijn onderzoek worden getoetst aan het oordeel van:

- Dr. Eric Jas (musicoloog en schrijver van een proefschrift over de Leidse Koorboeken)

- Paul van Nevel (zanger en dirigent, expert in het polyfone repertoire uit de renaissance)

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:

 

1-leiden 2-leiden-stad  4-RAL 5-FPK10-Leiden50jaarMonumentenstad_50  cultuurfonds_horizontaal_kleur  max

6-stedelijk-Museum-Leiden 7-cultuurfonds-leiden8-KRO  vsbfonds_rgb