boek
 x 
icon_twicon_fbicon_yt
04.jpg

Kaarten kosten € 27,50

Eersterangs plaatsen (vooraan): € 37,50

Studenten/CJP/Stadspas: € 13,75

Alle prijzen zijn inclusief € 2,- reserveringskosten.

Bestel nu online uw kaarten via deze link.

Voorverkoop is bovendien op drie plaatsen:

- bij de VVV in Deventer

- bij Boekhandel Praamstra

- bij de Grote Kerk zelf, voorafgaand aan het concert.

 

 

 Deventer - Schip Lebuinuskerk

 

De Grote of Lebuïnuskerk

De Grote of Lebuïnuskerk is een gotische hallenkerk in Deventer. In de middeleeuwen was het de hoofdkerk van de stad en een van de voornaamste kerken binnen het bisdom Utrecht. De Lebuïnuskerk deed tijdens het kortstondige bestaan van het rooms-katholieke bisdom Deventer (1559-1591) dienst als kathedraal. De kerk staat in de 'Top 100 van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg' uit 1990. De kerk is eigendom van de Protestantse Kerk, terwijl de toren bezit is van de gemeente Deventer.

 

 

Kaarten kosten € 27,50

Eersterangs plaatsen (vooraan, aantal beperkt): € 37,50

Studenten/CJP/Stadspas: € 13,75

Alle prijzen zijn inclusief € 2,- reserveringskosten.

Bestel nu online uw kaarten via deze link.

Voorverkoop is bovendien bij de VVV Leiden op het Stationsplein, en op de dag van het concert bij de entree van de kerk..

 

pieterskerk_leiden2

 

 

 

 

 

De Leidse Pieterskerk

Ongeveer in het midden van het schip van de huidige Pieterskerk stond rond 1100 een kapel van de graven van Holland, die in Leiden een residentie hadden. In 1268 veranderde de bestemming van de kerk. De grafelijke kapel werd parochiekerk. Als gevolg van de groei van de Leidse bevolking werd de kerk omstreeks 1300 vervangen door een groter gebouw. Vijftig jaar later kreeg deze kerk een imposante toren van 110 meter hoog, 'Coningh der Zee' genaamd. Schippers op zee gebruikten de toren als oriëntatiepunt. Al gauw was ook de veertiende eeuwse Pieterskerk te klein. In 1390 werd begonnen met nieuwbouw, die ongeveer 180 jaar zou duren. De nieuwe kerk kreeg het grondplan van een Latijns kruis. In 1412 was de bouw van het koor gereed en kon het worden gewijd. Daarna werd het schip gebouwd, aanvankelijk met slechts één zijbeuk aan beide kanten. Pas na 1450 werden de zijbeuken verdubbeld. Rond 1500 had de kerk min of meer haar huidige vorm. In 1512 stortte de toren in. Een nieuwe toren is er nooit gekomen; men behielp zich met een klokkenstoel op het plein. De ruimte waar de toren had gestaan werd nu bij de kerk getrokken. De kerk mag dan middeleeuws zijn, de ramen zijn dat niet. Na de overgang tot de Reformatie (1572) raakten de oorspronkelijke glas-in-lood ramen in verval. De ontploffing van een schip vol met buskruit in het nabije Rapenburg (1807) liet vervolgens niets meer van de ramen over. De huidige ramen zijn dan ook negentiende-eeuws, met uitzondering van het gebrandschilderde raam achter het koor, dat uit 1940 dateert.

 

 

...

 

Zutphen St Walburgiskerk

 

De Walburgiskerk, plaatselijk bekend als Walburgkerk, is een kerk aan het 's-Gravenhof in Zutphen. Het oudste deel van de kerk dateert uit de 11e eeuw. De kerk was eerst gewijd aan zowel Petrus als Walburga, maar de eerste verdween in de loop van de 12e eeuw uit beeld. De huidige kerk dateert voor het grootste deel uit de eerste helft van 13e eeuw; sinds de 16e eeuw heeft ze haar hedendaagse uiterlijk. De toren heeft een hoogte van 76 meter, maar was tot 1600 117 meter hoog. Hiermee was de toren hoger dan de Dom van Utrecht.

Bij de kerk is de Librije, een oude kettingbibliotheek uit 1561 gevestigd.Tot ca. 1250 was de Walburgiskerk de enige parochiekerk van Zutphen tot de Nieuwstadskerk werd gesticht. Sinds 1591 is de Sint Walburgiskerk in bezit van de Hervormde beweging. Na de overdracht van de kerk aan de protestanten in 1591 sloopte men in 1595 het gewelf van de crypte, waarna de vloer werd geëgaliseerd. Het dakruitertje op het hoogkoor werd in 1729 geplaatst, en is in 1981 vernieuwd. Het Mariaportaal werd in 1888-'92 hersteld en gedeeltelijk vernieuwd. 

bron: wikipedia

 

 

 

walburgkerk google

 

 

 
Secure tickets by ticketscript

 

 

Kaarten kosten € 27,50

Eersterangs plaatsen (vooraan): € 37,50

Studenten/CJP/Stadspas: € 13,75

Alle prijzen zijn inclusief € 2,- reserveringskosten.

Bestel nu online uw kaarten via deze link.

Voorverkoop is bovendien bij de VVV Groningen, en op de dag van het concert bij de entree van de kerk.

 

martinikerk

 

Dit concert vindt plaats in samenwerking met:

 

Martinikerk Groningen

Musica Antiqua Nova

 

En wordt mede mogelijk gemaakt door:

kunstraad_groningen

 

Sint Martinus

De Martinikerk en -toren ontlenen hun naam aan Sint Martinus of Sint Maarten. De middeleeuwse heilige Martinus van Tours (316 - 397) was de patroon van het bisdom Utrecht waartoe Groningen lang behoorde.

Van oorsprong Romaans

Omstreeks het jaar 1000 bevond zich de eerste stenen kerk aan het Martinikerkhof. Rond het jaar 1220 stond op dezelfde plaats een grotere kerk in romano-gotische stijl. In de 15de eeuw was Groningen een bloeiend handelscentrum en deel van het Noord-Europese Hanzeverbond. De groei en de welvaart van de stad leidden tot de wens de Martinikerk verder uit te breiden in gotische stijl. Het oude koor werd vervangen door een hoog, licht koor. Door de verhoging van de zijbeuken van het schip, veranderde de kerk in een zogenaamde hallenkerk.

Terug naar de 15e eeuw

Tijdens de laatste restauratie (1962 - 1975) zijn schip en koor teruggebracht naar de situatie van rond 1460. Zo zijn de gewelven van het schip verfraaid met fresco's uit de 13e, de 15e en de 16e eeuw. Afbeeldingen van heiligen worden afgewisseld door figuratieve voorstellingen en plantmotieven.

Hoofdorgel

De bouw van het orgel begon rond 1480 met Rudolf Agricola als adviseur. Met zijn 3500 pijpen en 53 registers is het orgel van de Martinikerk één van de grootste Noord Europese barokorgels.


...

 


 sint-jacobkerk vlissingen

De kerk

De Grote of Sint-Jacobskerk is de hoofdkerk van Vlissingen. Het gebouw staat op de Oude Markt; rondom lopen de straten Achter de Kerk, Branderijstraat en Lepelstraat. De oorspronkelijk rooms-katholieke kerk behoort sinds 1572 tot de Nederlands Hervormde Gemeente. De kerk is een combinatie van een pseudobasiliek en een hallenkerk: de zijbeuken zijn bijna even breed als het middenschip, de drie beuken hebben elk een eigen gewelf en het middenschip steekt boven de zijbeuken uit hoewel een lichtbeuk ontbreekt.

De kerk werd tussen 1308 en 1328 gesticht. Uit deze tijd stamt het onderste (stenen) gedeelte van de Sint-Jacobstoren. De gotische spits werd in 1501 vervangen door een houten bekroning die op de huidige lijkt. Het carillon in de toren bevindt is al het vierde carillon van de kerk en dateert uit 1951. In 1911 brak er in de kerk een grote brand uit, waardoor de kerk zwaar beschadigde. Door de brand stortte de torenspits naar beneden en kwam terecht op de rest van het kerkgebouw. Een groot deel van de inrichting ging verloren, alsmede de kerkorgels.

bron: wikipedia

 

google maps vlissingen

 
Secure tickets by ticketscript

...

 


 laurenskerk rotterdam

De kerk

De Grote of Sint-Laurenskerk, in de volksmond eenvoudig de Laurenskerk of Laurens genoemd, is van oudsher de ‘hoofdkerk’ van Rotterdam. Gebouwd tussen circa 1449 en 1525, is de Laurenskerk het enige nog resterende laatgotische gebouw uit het van oorsprong middeleeuwse Rotterdam. Voor velen staat de Laurenskerk symbool voor de geschiedenis van Rotterdam. Zo kon men in de middeleeuwen het Rotterdamse stadsburgerschap kopen door 3000 stenen bij te dragen aan de bouw van de toren. De beelden van de zwaar getroffen kerk in de tweede wereldoorlog en haar wederopbouw nadien werden symbool voor de lotgevallen van de stad en haar bewoners. Ook nu blijft de Laurenskerk een imposante aanwezigheid te midden van alle architectonische nieuwbouw in het hedendaagse ‘Manhattan aan de Maas’ (bron: website Laurenskerk)


Laurenskerk google kaart

 
Secure tickets by ticketscript

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:

 

1-leiden 2-leiden-stad  4-RAL 5-FPK10-Leiden50jaarMonumentenstad_50  cultuurfonds_horizontaal_kleur  max

6-stedelijk-Museum-Leiden 7-cultuurfonds-leiden8-KRO  vsbfonds_rgb