boek
 x 
icon_twicon_fbicon_yt
04.jpg

SERMOEN DOOR EGIDIUS

23-05-2015
 
Een sermoen op die hoghe feeste vanden heilighensacramente,
ghepredict vanden eerwerdeqhen brueder Egidius, predicaer.

Hoc faciteinmeam commemorationem. Paulus ad Corinteos XI

 

Alder liefste gheminde vrienden,

Want wij heden begaende sijn die feeste des heileghen Sacraments in ghedenckenisse  dat die heer dit in settede, soe betaemt wel dat wij daer wat af spreken ende merken dat woert des heren die seet: dit doet in mijnder ghedachtenissen.

Want wij moghen merken dat die here heeft willen dit
sacrament in setten om vier saken:

Ten yerste om hem daer in te aenbeden.

Ten andere om sijns daer mede te gedincken.

Ten derde om ons ziele medete spijsen.

Ten vierde om daer by te comen ter ewigher glorien.

Gheminde, willen wij met Cristo verblijden, het es noot dat wij ierst met hem lijden, want doer velen tribulatien behoert ons in te gane dat rijke gods.

Item sinte
Lucas seet: het behoerde dat Cristus lijden saude ende al soe ingaen in sijn glorie. En oft dan behoerde dat cristus soude lijden ende alsoe in gaen in sijn glorie. Wien dat ewighe leven eyghen es, ende hemel ende erde ghescapen ende ghemaect heeft, wat dan van ons [? ; ] die niet en
sijn dan aerme wormkens.[!]

Ende om dat wij daer niet comen en connen bij ons selven, soe es ons dit alder heilichste sacrament ghelaten tot verlatenissen onser sunden.

Hoc facite, dit doet dan inder ghedachtenisse
des heren opdat ghi daer bij moghet comen ter ewigher glorien, daer ons allen toe bringhen moet bij sijnder heilegher verdienten die niet en veronwerde die bitter doot te sterven.

Gheminde, aendinct dese suete woerden met rijpen zinnen en verstande, welke woerden die mont gods selve heeft gesproken, ende wilt deser grooter goeden waer nemen op dattu di dicke daer toe met
minnen ordineeren moghet.

Want alle strijde sijn met desen groten ende sterken goede te verwinnen,

oeck alle becoringhen ende tribulacien (!)

Jhesus Cristus, ons lieve heer, die met god den vader ende den heileghen gheest leeft en regneert, hém sij glorie, lof ende eere over al die werelt der werelden.

Amen

 

[Handschrift Gent UB 902, fol. 172r-177v; de preek dateert uit ca 1460, het handschrift uit 1479]

VOORPROEFJE CD 6 IN ECHO VAN EEUWIGHEID

11-05-2015

 

Gisterochtend was op Radio 4 een voorproefje te horen van wat er op de zesde dubbel-cd te horen is. In het programma Echo van Eeuwigheid een korte reportage met presentator Antoine Bodar die in Leiden de Pieterskerk en het Stedelijk Museum De Lakenhal bezocht, waar een van de koorboeken bewaard wordt en kunst uit de Pieterskerk te zien is.

Luister het programma hier terug (vanaf ca 17 minuten vanaf het begin van het programma).

 

 

LEIDSE WORKSHOP CODEX F SUCCESVOL

 10-05-2015

 

Afgelopen weekend werd in de Leidse Burcht een workshop, georganiseerd door de Contactgroep Leidse Koren, gegeven door Egidiuszanger van het allereerste uur Donald Bentvelsen. Ooit gaf hij de aanzet tot de oprichting van het Egidius Kwartet door het schrijven van een madrigaal voor de bezetting van 4 mannenstemmen; nu, 20 jaar later,  kijkt hij met de zangers van het Egidius Kwartet terug op een mooie geschiedenis en een imposante discografie en staat hij aan de vooravond van de afsluiting van het Koorboeken-project. 

Gekoppeld aan de concertreeks en cd-presentatie te Leiden werd elk jaar een aantal stukken uit het desbetreffende koorboek ingestudeerd en gepresenteerd, dit jaar weer in de inspirerende Lakenhal, n.b. in de zaal met het drieluik “het Laatste Oordeel” van Lucas van Leijden, dat ooit in dezelfde Pieterskerk hing waar deze muziek tot de beeldenstorm dagelijks weerklonk. In het eerste jaar werd deze workshop door altus en artistiek leider Peter de Groot gegeven, en sindsdien elk jaar door de bas Donald Bentvelsen. In korte tijd werd een mooi muzikaal niveau bereikt en naar zeggen van de deelnemers veel geleerd en genoten. De deelnemers kijken uit naar het moment waarop het Egidius College twee van de ook door hen ingestudeerde stukken tijdens het concert van 22 mei a.s. ten gehore zullen brengen. In dat feest der herkenning zal het nog moeilijk zijn niet mee te gaan zingen..

CIRCA 2000 BEZOEKERS OP GETIJDENDAG

05-05-2015

 

Tijdens de Getijdendag in de Pieterskerk Leiden dompelden zo’n 2000 bezoekers zich onder in de sferen van een 16e eeuwse zondag. De belangstelling was nog groter dan in 2012, toen er ook een Getijdendag was in de Pieterskerk. Vooral de circa 120 bezoekers die ’s ochtends om 5:15 uur al de nog duistere kerk betraden, dwongen respect af. De professionele zangers van Egidius Kwartet & College, terzijde gestaan door de zangers van Gregoriana Amsterdam getuigden van hun gedrevenheid door de hele dag polyfone en gregoriaanse gezangen te brengen van opperste schoonheid.

 

De gezangen van het eerste getijde - de metten - werden bij kaarslicht uitgevoerd. Naarmate de dag vorderde nam het aantal bezoekers per getijde toe. De laatste klanken tijdens de vespers tussen 20:00 en 21:00 uur zorgden voor een intense sfeer waar zowel bezoekers als uitvoerenden zeer van onder de indruk waren.

Op de facebookpagina van Egidius Kwartet zijn mooie sfeerfoto’s te zien: ook voor wie zelf geen lid is van Facebook zichtbaar!

 

 

WORKSHOP LEIDSE KOORBOEKEN VOOR AMATEURS

10-04-2015

 

Op 23 en 24 mei kunnen gevorderde amateurzangers o.l.v. Peter de Groot werken aan vijf representatieve stukken uit de Koorboeken, uit elk boek 1 werk. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan stijl, uitspraak, intonatie en achtergrond van de werken. De workshop wordt afgerond met een presentatie in de Utrechtse Domkerk, voorafgaand aan het concert door het Egidius Kwartet & College op 28 mei. Interesse?

 

Download hier de flyer met informatie over kosten, tijden, aanmelding en repertoire.

 

10263989 1437456013175573 8596470383533994013 o

 

24-03-2015

De flyers en posters zijn klaar

Achter de schermen wordt ook door het promotieteam hard gewerkt. Vanaf eind maart worden flyers en posters met alle concertdata verspreid in en rond de zeven concertsteden. Klik hier voor een voorproefje. Uiteraard zijn we u dankbaar als u de gedownloade flyer per mail wilt verspreiden onder uw vrienden of collega's...

 

 

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:

 

1-leiden 2-leiden-stad  4-RAL 5-FPK10-Leiden50jaarMonumentenstad_50  cultuurfonds_horizontaal_kleur  max

6-stedelijk-Museum-Leiden 7-cultuurfonds-leiden8-KRO  vsbfonds_rgb